Welkom bij Passie in Zorg

Passie in Zorg staat voor hoogwaardige, veilige en doelmatige zorg, uitgevoerd door betrokken “passionele” zorgverleners op een warme en persoonlijke wijze.

Passie in Zorg is een erkende onafhankelijke en zelfstandige thuiszorgorganisatie werkend in de Regio’s Rotterdam (Hillegersberg, Schiebroek, Overschie en Kralingen), Lansingerland, Schiedam en omgeving en Utrechtse Heuvelrug met kwalitatief hoogwaardige zorgverleners en gecontracteerd met diverse zorgverzekeraars.

Zorg die bijdraagt aan een verhoging van de kwaliteit van leven. Passie in Zorg staat voor zorg zoals je die je eigen kind, familie en naasten gunt.

Wij maken graag kennis met u!

Hoogstpersoonlijk

De zorgvrager is het vertrekpunt bij alles wat onze organisatie doet. Het leveren van maatwerk op een individuele zorg- en servicevraag, aandacht voor de persoonlijke beleving en begeleiding: passende zorg, ondersteund door een goede organisatie, gebaseerd op het zorgplan waarbij de inzet van mantelzorgers en vrijwilligers waar mogelijk wordt meegenomen.

Bezieling

Passie in Zorg is een attractieve werkgever voor zorgverleners door te werken in een zelforganiserend team, motiverend leiderschap van de Teamleider en de Wijkverpleegkundige, het bevorderen van werkplezier van alle zorgverleners: met Passie verlenen wij warme, liefdevolle zorg.

Verbindend

Afspraak = afspraak. Passie in Zorg staat in verbinding met alle belanghebbenden zoals ziekenhuizen, verpleeghuizen, revalidatiecentra, huisartsen, apothekers, mantelzorgers, vrijwilligers, zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten.

Vakmanschap

Verpleegkundigen en verzorgenden zijn bevoegd en bekwaam alle handelingen uit te voeren. Zorgverleners zijn altijd in ontwikkeling de kennis over de zorgverlening te verbreden en te verdiepen. Daarbij is de inzet van zorgtechnologie zoals beeldzorg, slimme medicijndispensers en beveiligde communicatie tussen zorgverleners en belanghebbenden niet meer weg te denken.