Welkom!

De missie van Passie in Zorg is gebaseerd op de kernwaarden

“Hoogst Persoonlijk”, “Aantrekkelijk” en “Voortreffelijk”

Hoogstpersoonlijk”: de zorgvrager als mens is het vertrekpunt bij alles wat de organisatie doet. Het leveren van maatwerk op een individuele zorg- en servicevraag, aandacht voor de persoonlijke beleving en begeleiding: passende zorg, ondersteund door een goede organisatie gebaseerd op het zorgplan waarbij de inzet van mantelzorgers en vrijwilligers waar mogelijk in alle domeinen van zorg wordt meegenomen.

Aantrekkelijk”: Passie in Zorg is een attractieve en onderscheidende werkgever voor zorgverleners en ondersteunend personeel door zelforganiserende teams, motiverend en verbindend leiderschap van de wijkverpleegkundigen, het continu bevorderen van werkplezier van alle zorgverleners: “blije zorgverleners geven blije zorgvragers” met vakmanschap en zingeving in dit prachtige beroep!

Voortreffelijk“: Een excellente uitvoering van zorg en integraal kwaliteitsdenken. Passie in Zorg heeft een cultuur van ondernemerschap, “alles voor de zorgvrager”: verantwoordelijkheid nemen, verminderen van administratieve lasten voor de cliënt door gerichte inzet van moderne hulpmiddelen en het behalen van zichtbare resultaten voor alle belanghebbenden. 

Onze visie

De visie van Passie in Zorg is het verwerven van een leidende positie in de zorgverlening thuis in uw regio. Leidend qua gerealiseerde beleving, behaalde resultaten en de ervaren tevredenheid van de zorgvragers. 

Passie in Zorg richt zich in eerste instantie op intensieve niet-complexe zorg thuis. Daar waar een psychosociale en somatische zorgvraag elkaar raken en een goede zorg voorwaarde voor een blijvende participatie van de cliënt in de maatschappij is. Daarbij biedt Passie in Zorg alle keuze en flexibiliteit bij het organiseren van de juiste passende en flexibele zorg thuis of op afstand: 24-uurs zorg of incidenteel “route-zorg”, zorg in natura of PGB, particuliere zorg of vrijwilligers, bijvoorbeeld in samenwerking met instanties voor beschermd wonen of GGZ-instellingen en gemeenten.