Cliënttevredenheid

Metingen

Passie in Zorg geeft u niets minder dan de allerbeste zorg! Regelmatig vragen wij u daarom of u tevreden bent. Dat doen we bij de start van de thuiszorg en bij de afsluiting. Ook tussendoor zullen wij polsen of alles naar wens verloopt.

Elke twee jaar vragen wij u om een enquête in te vullen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau. U kunt dan uw mening geven.

Verder wordt jaarlijks een landelijke zorginhoudelijke meting uitgevoerd. Hierbij wordt gekeken naar de kwaliteit van onze zorg. Wij stellen het zeer op prijs als u meedoet aan deze meting.

Kwaliteit is voor ons vanzelfsprekend

Passie in Zorg is in voorbereiding van de HKZ-certificering norm Zorg en Welzijn zal daarmee aan alle eisen die gesteld worden aan kwaliteit van zorg- en dienstverlening voldoen. Regelmatig wordt getoetst of we nog voldoen aan alle eisen.

Passie in Zorg als zorgorganisatie vindt het haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om in dialoog te zijn met haar samenwerkingsverbanden of organisaties die direct of indirect bij het beleid en de maatschappelijke doelstelling van de zorgorganisatie zijn betrokken en als belanghebbende actief zijn binnen haar verzorgingsgebied.

Deel uw ervaring

Door uw ervaring te delen laat u zien wat goed gaat in de zorg en wat beter kan. Uw ervaring helpt anderen om hun zorgaanbieder te kiezen. En het helpt zorgaanbieders om de zorg steeds beter af te stemmen op uw wensen.
Deel ook uw ervaring met de zorg en help zo anderen met kiezen.

Ga naar zorgkaartnederland.nl

Zorgkaart Nederland