Persoonlijke Verzorging

Wanneer verzorging?

Heeft u kortere of langere tijd hulp nodig bij dagelijkse handelingen? Denk bijvoorbeeld aan: opstaan, wassen, douchen, naar het toilet gaan, medicijnen innemen of naar bed gaan. De zorgverleners van Passie in Zorg helpen u erbij. Ook kan een verzorgende u begeleiden in het leren omgaan met uw ziekte of ouderdomsbeperkingen.

Vaak zien we een combinatie van behoefte aan persoonlijke verzorging en verpleging. De procedure zoals hieronder beschreven blijft hetzelfde; de verschillende behoeftes aan zorg en verpleging worden in één en dezelfde indicatie vastgesteld.

Waar vraagt u het aan?

Om voor vergoeding van verzorging in aanmerking te komen, heeft u een indicatie nodig. Een wijkverpleegkundige komt hiervoor bij u thuis en neemt met u uw persoonlijke situatie door. Op basis van dit gesprek wordt een indicatiestelling opgesteld; dit is een plan waarin wordt vastgelegd op welke momenten u behoefte heeft aan zorg, en aan welke zorg. U hoeft hiervoor slechts een telefoontje te plegen: naar de vestiging van Passie in Zorg bij u in de buurt.

Wordt het vergoed?

Als de wijkverpleegkundige een indicatie heeft afgegeven, kan op basis daarvan de verzorging worden gestart. U hoeft verder niets te doen. De wijkverpleegkundige regelt voor u dat de zorg start en dat de juiste zorgverlener bij u komt.

Omdat voor u een indicatie is afgegeven komt de verzorging die u nodig heeft, voor vergoeding in aanmerking vanuit de Zorgverzekeringswet – wijkverpleging. U hoeft hier niets te ondernemen, Passie in Zorg zorgt voor de declaratie van de geleverde verzorging.

Zijn er kosten voor u als cliënt aan verbonden?

Als de procedure, zoals hierboven beschreven, correct is doorlopen, hoeft u voor de geïndiceerde verzorging geen kosten te betalen. De vergoeding loopt via uw zorgverzekeraar rechtstreeks naar Passie in Zorg.

Wet langdurige zorg

Persoonlijke verzorging kan ook worden gegeven binnen de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Dit is een andere procedure. Wilt u meer informatie, dan klikt u hier.

Passie in Zorg is er voor u

Wij kunnen ons voorstellen dat u nog vragen heeft, of de procedure in gang wilt zetten. Het team van Passie in Zorg staat voor u klaar en kan u de zorg uit handen nemen.