Cliëntenraad

Passie in Zorg wil echt iets voor u betekenen. Elke dag en op een manier waarop u zich thuis voelt. Uw wensen staan hierbij centraal. Daarom is het belangrijk om te weten wat uw wensen zijn. De cliëntenraad helpt daarbij. Via ons kunt u meepraten met Passie in Zorg. Wij zijn volledig zelfstandig en onafhankelijk.

De Cliëntenraad bestaat uit de heer Wim van Dijk (Voorzitter) en mevrouw Laura Davidson (Lid). Beide Cliëntenraden beschikken over een uitgebreide ervaring en betrokkenheid als mantelzorger.

Hoe de Cliëntenraden zijn georganiseerd en hoe zij betrokken worden en zijn bij het beleid en de uitvoering daarvan binnen Passie in Zorg is uitgewerkt in het Reglement Cliëntenraad.

Hoe werkt de cliëntenraad?

De Cliëntenraad hoort graag van u, cliënt of naaste betrokkene hoe u de zorg ervaart. Uw signalen zijn een belangrijke informatiebron, net als de eigen waarnemingen van de Cliëntenraad. Hoe beter de Cliëntenraad weet hoe het met de kwaliteit van de zorg is gesteld, hoe beter zij haar werk kan doen en uw belangen kan behartigen.

De informatie die de Cliëntenraad verzamelt, komt aan de orde in het overleg met de directie. Zo kan worden aangegeven hoe klanten over diverse zaken denken. De Cliëntenraad adviseert hen gevraagd en ongevraagd en denkt mee bij het ontwikkelen en veranderen van het beleid. Passie in Zorg neemt de adviezen heel serieus en moet deze op grond van de wet zorgvuldig wegen. Een afwijzing van een advies moet goed gemotiveerd worden.

Meepraten en meebeslissen

De Cliëntenraden behartigen de belangen van u en uw medecliënten. Zij dragen bij aan de verhoging van de kwaliteit van zorg én zijn zij op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. De bevoegdheden van de cliëntenraden zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen.

Het e-mail adres van de Cliëntenraad is: clientenraad@passieinzorg.nl