Over Passie in Zorg

Zorg bij u thuis

Passie in Zorg biedt verschillende vormen van zorg aan voor mensen in de thuissituatie. Deze verschillende vormen worden met zo min mogelijk verschillende medewerkers verleend. Dit om de herkenbaarheid aan beide kanten te realiseren en om versnippering tegen te kunnen gaan.

Allereerst verpleging en verzorging vanuit de Zorgverzekeringswet Zvw of vanuit de Wet Langdurige Zorg Wlz. Daarnaast ook huishoudelijke verzorging vanuit de WMO in overleg met een zorgorganisatie uit uw buurt. Dit biedt bijvoorbeeld als voordeel dat er op deze manier zicht is op het kopen en de houdbaarheid van boodschappen. In het verlengde hiervan kan begeleiding vanuit de WMO worden geboden bij administratieve zaken bij die zorgvragers die geen of onvoldoende mantelzorgers hebben die dit van hen kunnen overnemen.

Uw zorgverleners

Passie in Zorg streeft er naar om zoveel als mogelijk met vaste medewerkers in loondienst te werken die de zorgvragers kennen. Vice versa betekent dit dat de medewerkers de zorgvrager, zijn/haar situatie en omgeving goed kennen. Per cliënt is er één eerst verantwoordelijke verzorgende (EVV’er) die coördineert en contacten onderhoudt met familie en andere disciplines.

Passie in Zorg werkt met medewerkers met een verschillend functieniveau. Per situatie en per te bieden zorg product is het verschillend welk niveau er kan worden ingezet. Omdat er in de zorg voor dementerende cliënten veel begeleiding plaatsvindt, kan er ook met medewerkers met een opleiding in het sociale werk worden gewerkt.

Waardeer mij