Duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid

Duurzaamheid is voor Passie in Zorg een belangrijk thema dat goed aansluit bij onze kernwaarden. Duurzaamheid gaat over prettig leven en werken, nu en in de toekomst. Daaraan wil Passie in Zorg bijdragen, voor haar cliënten, medewerkers en partners.

Onze duurzaamheidsambitie

  1. Wij zijn een duurzame organisatie, bestaande uit duurzame samenwerkingen en ketens
    Onze leveranciers en samenwerkingspartners zetten ons in onze kracht en versterken ons. Een voorbeeld hiervan is de wijkverpleging en ons duurzaam inkoopbeleid. We geloven dat we elkaar moeten versterken.
  2. Wij verlenen duurzame zorg met duurzame medewerkers
    Onze zorg is toekomstbestendig met gebruik van materialen die het milieu zo min mogelijk belasten en medewerker-vriendelijk zijn. Voorbeelden waarin deze ambitie concreet wordt gemaakt zijn het hybride werken en de virtuele thuiszorg.
  3. Wij creëren en behouden een duurzame omgeving
    Wij willen duurzaamheid integreren in ons denken en doen en de keten sluitend te krijgen. Zo is bij de vervanging van ons wagenpark (poolauto’s) overgestapt op elektrisch transport. Wij werken bij voorkeur met duurzame beschermingsmiddelen, bedrijfskleding en promotiemateriaal. Wij gaan verspilling tegen waar mogelijk.