Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden zijn schriftelijke afspraken tussen u en Passie in Zorg en regelen uw rechten en uw plichten. De Algemene Voorwaarden bestaan uit een algemeen deel en bijzondere delen. Het algemeen deel is altijd op u van toepassing ongeacht de zorg die u ontvangt. De bijzondere delen zijn alleen van toepassing als u wijkverpleging of MPT ontvangt.

Wie hebben de Algemene Voorwaarden gemaakt?

De Algemene Voorwaarden zijn gemaakt door: ActiZ en Zorgthuisnl (namens de zorgaanbieders) en de Consumentenbond, LOC zeggenschap in Zorg en Patiëntenfederatie Nederland (namens cliënten). De Algemene Voorwaarden zijn per 1 januari 2022 aangepast.

Wie gebruiken de Algemene Voorwaarden?

 • De zorgaanbieders die lid zijn van ActiZ of Zorgthuisnl gebruiken de algemene voorwaarden voor huidige en nieuwe cliënten.
 • U krijgt de actuele Algemene Voorwaarden aangeboden via de website van de zorgaanbieder.
 • Passie in Zorg is aangesloten bij ActiZ.

Kunt u met de zorgaanbieder andere afspraken maken over de zorg?

In overleg met de zorgaanbieder kunt u andere afspraken maken. Deze afspraken worden dan apart vastgelegd in het zorgplan. Het zorgplan wordt door de wijkverpleegkundige samen met u opgesteld.

Wat zijn uw rechten?

De belangrijkste zijn:

 • U ontvangt duidelijke informatie over de zorg die de zorgaanbieder biedt. Deze informatie krijgt u op papier, mondeling of via de website van de zorgaanbieder.
 • U krijgt informatie over de zorg die vergoed wordt vanuit de verzekering.
 • U krijgt informatie over aanvullende diensten waaruit u kunt kiezen en die u zelf moet betalen. U bent niet verplicht om aanvullende diensten af te nemen.
 • De zorgaanbieder vertelt u hoe hij omgaat met uw persoonlijke gegevens.
 • U heeft recht op veilige zorg en veilige hulpmiddelen.
 • Als u zorg krijgt van meer aanbieders, dan stemmen zij dat met elkaar af. Ook spreken zij af wie eindverantwoordelijk is voor de zorg die u krijgt.

Wat zijn uw plichten?

De belangrijkste zijn:

 • U moet de zorgaanbieder informatie geven over onder andere uw gezondheid en de medicijnen die u op dat moment gebruikt.
 • U en uw naasten moeten zich houden aan de huisregels, als deze van toepassing zijn.
 • U moet de rekeningen van de zorgaanbieder op tijd betalen.
 • U moet ervoor zorgen dat de medewerkers van de zorgaanbieder veilig hun werk kunnen doen.