Beleidsverklaring

De beleidsverklaring van de bestuurder is beschikbaar voor externe belanghebbenden.