Zorgvernieuwing

De vraag naar zorg in Nederland neemt toe

In ons land leven meer ouderen die ook steeds ouder worden, mede omdat wij gezonder leven en de zorg steeds beter wordt. Dat is heel mooi, maar door deze “dubbele vergrijzing” blijft de druk op de zorg ook in de komende jaren hoog.

Vandaag werken er al 1,4 miljoen mensen in de zorgsector. Passie in Zorg besteedt veel aandacht aan de nieuwe instroom en het behoud van zorgmedewerkers door als erkend leerbedrijf te investeren in opleidingen en goed werkgeverschap, waardoor zorgmedewerkers zich gewaardeerd voelen.

Zorgvernieuwing maakt de zorg toekomstbestendig

Zorg is en blijft mensenwerk. Daarbij wordt zorgvernieuwing en e-Health steeds belangrijker om alle cliënten de Juiste Zorg op de Juiste Plek te kunnen bieden. Aan deze ontwikkeling wil Passie in Zorg bijdragen om onze cliënten nu en in de toekomst de zorg te kunnen bieden die passend is. Daartoe zetten wij sterk in op het gebruik maken van moderne technologie.

Beeldzorg

Zorg op afstand is tijdens de Corona pandemie in bepaalde situaties een goede oplossing gebleken. In plaats van de gebruikelijke routezorg is met een aantal cliënten vaker via de telefoon of zelfs via videoverbinding, bijvoorbeeld bij wondzorg, gecommuniceerd en zorg verleend. Soms ook met behulp van de mantelzorger. Steeds meer mensen beschikken tenslotte over een smartphone of iPad.

Slimme Medicijndispenser

De automatische dispenser rijkt met een druk op de knop op het juiste moment de juiste medicatie aan. De Medido van Philips is intussen een vertrouwd hulpmiddel dat onze cliënten een stuk vrijheid en zelfredzaamheid teruggeeft. Medicatiebegeleiding in de woning wordt volledig vergoed door alle zorgverzekeraars en is voor veel cliënten toegankelijk geworden.

Snelle en veilige overdracht cliëntgegevens

Bij de overdracht van de gegevens van de cliënten van en naar huisartsen, ziekenhuizen, apotheken en andere belanghebbenden maakt Passie in Zorg gebruik van moderne, beveiligde technologie zoals POINT, ZorgDomein of Zorgspoor. Ons Medicatie is een overzichtelijke digitale toedienregistratie om de medicatieveiligheid te bevorderen.

Alle cliënten van Passie in Zorg krijgen toegang tot hun eigen veilige zorgnetwerk Caren. Met Caren krijgt de cliënt en de mantelzorger inzicht waneer de zorgverlener langskomt, rapportage kan worden gelezen en berichten kunnen worden uitgewisseld.