Klachten en Complimenten

Bent u niet tevreden?

Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent over de zorgverlening en begeleiding die u van Passie in Zorg ontvangt. Het kan toch voorkomen dat u niet helemaal tevreden bent. Wij horen dit graag van u, want alleen door uw klacht, suggestie of compliment kunnen wij de kwaliteit verbeteren.

Onafhankelijke klachtenfunctionaris

Passie in Zorg heeft een een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Als u iets wilt delen, vragen wij u zich in de eerste plaats direct tot de zorgverlener of de Teamleider van de vestiging te wenden om zo dichtbij en zo snel mogelijk tot een oplossing te komen. U kunt een klacht te allen tijde rechtstreeks bij de klachtenfunctionaris indienen. Dit kan zowel via het onderstaande formulier als via de e-mail klachtenfunctionaris@passieinzorg.nl

Dank voor uw klacht, tip of compliment! - Team Passie in Zorg

Klachtenreglement, Geschillencommissie

Passie in Zorg voldoet aan de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) en is tevens aangesloten bij de erkende Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Geboortezorg.

Waardeer mij