Uw cliëntendossier

Alles goed geregeld met het cliëntdossier

Gemaakte afspraken en informatie over verantwoorde zorg en ondersteuning worden vastgelegd in het cliëntdossier. Het cliëntdossier bevat onder andere gegevens die wij vastleggen tijdens het intakegesprek met u. Verder vindt u hier het zorg-/ondersteuningsplan, de voortgangsrapportages en evaluaties van de zorg/ondersteuning.

Met twee overeenkomsten leggen wij de afspraken over het geven van verantwoorde zorg/ondersteuning met u vast. Het cliëntdossier krijgt u in bruikleen. Als de zorg stopt, bewaart Passie in Zorg het dossier nog vijftien jaar. Natuurlijk kunt u een kopie krijgen van het cliëntdossier.

Caren Zorgt

Caren is een veilig zorgnetwerk voor iedereen die zorg krijgt of zorg geeft. Met Caren kun je afspraken maken en taken verdelen, maar ook elkaar op de hoogte houden en contact leggen met de zorgorganisatie. Caren is gratis, snel en handig voor iedereen die te maken heeft met zorg. Of je nu cliënt of patiënt bent, mantelzorger of professioneel zorgverlener.

Caren wordt gemaakt door Nedap Healthcare, een bedrijf gespecialiseerd in software voor zorgorganisaties. Zelf regelen, gebruiksvriendelijkheid, veiligheid en goed samenwerken staan daarbij voorop.

Hier kun je inloggen bij Caren Zorgt met je persoonlijke inlogcodes. 

Caren wordt gemaakt door Nedap Healthcare, een bedrijf gespecialiseerd in software voor zorgorganisaties. Zelf regelen, gebruiksvriendelijkheid, veiligheid en goed samenwerken staan daarbij voorop.

Gerelateerde afbeelding